ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Urban and Regional  Planning
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES

หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
บทสรุปการบรรยายอาหารสมองคนเมือง
รายการฝึกอบรมพิเศษ
คลังข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดปาฐกถาพิเศษ
 ไทย / Eng    
CU.URP.
 คลังข่าวเก่า (ทั่วไป/กิจกรรม)  
 

------------------------------------------------

cuurp-facebook

Join us on Facebook
------------------------------------------------
 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ

จัด work shop สร้างภาพอนาคตกรุงเทพฯ 2575
ร่วมกับบุคคลจากหลากหลายภาคส่วน
เพื่อสร้างกรอบการพัฒนาฟื้นฟูย่านในกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามฯ
คลิปข่าว
cuurp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Congratulations to the New UD Licensed Architects

ขอแสดงความยินดีกับ
สถาปนิกผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 2557
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558
ณ สภาสถาปนิก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
และ อ.ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ในฐานะตัวแทนศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org
เกี่ยวกับโครงการ "กรุงเทพฯ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี"
บทสัมภาษณ์..
uddc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ร่วมกับ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดกิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการร่วมออกแบบ:
แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำย่านสะพานปลา 

โครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา กรุงเทพมหานคร แบบพหุภาคี ระยะที่2 
ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า
รายละเอียด...
sapanpla
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UddC in Action Starts Now!
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯ
(Urban Design and Development Center) 
เดินหน้ากับโครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ย่านสะพานปลา เฟสแรก
สานโมเมนตั้มต่อจาก
The Great Outdoor Market

รายละเอียด...
walk-city-uddc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
ในนามศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Talk to Me ช่อง 3
ในโครงการ Walkability Index
เทปออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2557
เวลา 23.00-23.30 น.
ทางช่อง 3SD กล่องดิจิทัล ช่อง 28 กล่อง True ช่อง 38
คลิปวีดีโอ
walkability
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผังเมือง จุฬาฯ
กับผลงานการสร้างสรรค์โดยบัณฑิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ครั้งแรกในไทยของการเปิดอู่ต่อเรือกรุงเทพฯ
ให้บุคคลภายนอกเข้าเที่ยวชม
ในเทศกาลงานสังสรรค์กลางแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
BANGKOK DOCKLANDS
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2557
ณ อู่ต่อเรือกรุงเทพฯ ย่านสะพานปลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิปข่าว
dockland
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อีกก้าวสำคัญของ
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯ
(UddC: Urban Design & Development Center)

สืบเนื่องจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มอบหมายให้ส่วนราชการวางแนวทางส่งเสริมให้เกิดเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย
เชื่อมโยงการสัญจรครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอ ครม.พิจารณาสนับสนุนโครงการนำร่องส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และนันทนาการในพื้นที่สุขภาวะริมน้ำย่านสะพานปลา
ที่ผ่านมาได้มีการทำกระบวนการรับฟังความเห็น การมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไปแล้วหลายครั้ง
ได้รับความร่วมมืออย่างดีและเห็นด้วยกับแผนการพัฒนาพื้นที่
โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯ ทำการศึกษาและยกร่างแผน
uddc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวอารยา โชคปัญญาพงษ์
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมระดับคิว
The 1st Brunei International Invitation Go Tournament
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2557
ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
โดยมีนักกีฬาหมากล้อมจากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย มาเลเซีย และบรูไน
เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.bruneigo.org/ และ http://www.thaigo.org/

araya
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บัณฑิตสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาฯ
เข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพควบคุม
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ประจำปี 2557

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557
ณ อาคารสภาสถาปนิก

architect_certificate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายกิตติณัฐ พิมพขันธ์
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
เข้ารับมอบ "ทุนการศึกษาสยามพิวรรธน์"
พร้อมทั้งโอกาสฝึกและทำงานที่บริษัทสยามพิวรรธน์
โดยมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ปิ่นรัฎช์ กาญจนัษฐิติ
และหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานการรับมอบ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัทสยามพิวรรธน์
siampiwat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติณัฐ พิมพขันธ์
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ
"ทุนการศึกษาสยามพิวรรธน์"

ปีการศึกษาละ 201,000 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2557-2561)
เป็นจำนวนเงินรวม 510,000 บาท
อ่านต่อ...
kittinat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ร่วมกับ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
วัดยานนาวา กระทรวงการคลัง ฯลฯ
ได้จัดกิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อค้นหาแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลา

โครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ แบบพหุภาคี
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์
อ่านต่อ...

sapanpla
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 5
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ชนะเลิศร่วม)
การประกวดแนวคิดการแก้ปัญหาจราจร

โครงการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
จัดโดย สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพฯ
วันที่ 10 กันยายน 2557
รางวัลเป็นเงินสด ทีมละ 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
อ่านต่อ...
bkk-traffic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวแทนอาจารย์และนิสิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
เข้าร่วมเสวนาวิชาการ ในวาระครบรอบ 40 ปี
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
stay-green
หัวข้อ "Staying Green"
วันที่ 20 กันยายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
staying-green
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์และนิสิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
และภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการ
International Competition on Cultural Landscape in Bhutan 2014
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศภูฏาน
ร่วมกับ UNESCO World Heritage Centre 
และ Oriental Cultural Heritage Sites Protection Alliance, France 
ตั้งแต่วันที่ 7-20 สิงหาคม 2557
ณ เมืองปาโร และเมืองทิมพู ประเทศภูฏาน
โดยมีทีมจากจุฬาฯ (จำนวน 2 ทีม), University College London 
และ University of Tokyo เข้าร่วมประกวด
อ่านต่อ...
landscape-bhutan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ขอมอบ
ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์
ประจำปีการศึกษา 2557

ซึ่งเป็นทุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาฯ ที่มีผลการเรียนดี
โดยได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า
มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร
และมีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
อ่านต่อ...
un-scholarship
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
เตรียมงานชิ้นสำคัญฝากจากรุ่นสู่รุ่น
Bangkok Overlay Control Workshop
รัตนโกสินทร์ 250 ปี - พ.ศ.2575
นำโดย ผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

bangkok-overlay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ และ
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
ได้เข้าร่วมหารือกับ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
เรื่อง การพัฒนาพื้นที่รอบรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีถนนราชดำเนิน:
ต้นแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม ในอาคารเก่า

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างการพัฒนาแบบบูรณาการ
ระหว่างระบบขนส่งมวลชนกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่ดีในอนาคต
โดยมี นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล (ผู้ว่าการ รฟม.) และคณะบริหารของ รฟม. เข้าร่วมหารือ
subway-thai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
อาหารสมองคนเมือง ครั้งที่ 13
CITY LECTURE SERIES 2013: FIRST TERM
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย
ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
(Urban Design and Development Center: UddC)
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจากการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็น “แกนกลาง” (Platform)
ในการเชื่อมต่อและบูรณาการความรู้แขนงต่างๆ ผ่านการมองแบบองค์รวม
หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูล คุณสุภัจจา อังค์สุวรรณ โทร 089-440-5592
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาฯ ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ
"High Speed Railways in Thailand (รถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย)"
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย
โดยมี ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เป็นผู้ประสานและดำเนินรายการ
มีแขกผู้มีเกียรติเข้าิร่วมงานเป็นจำนวนมาก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ย่านสะพานปลา: ประชุมพหุภาคียุทธศาสตร์
ณ วัดยานนาวา จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
International Workshop ร่วมกันระหว่าง ผังเมืองจุฬา / ม.โตเกียว / ม.ปักกิ่ง
ในเดือนกันยายน 2555
กระบวนการดังกล่าวนำไปสู่การสนับสนุนจาก สสส.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการจัดตั่ง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
(Urban Design and Development Center: UddC)
เพื่อดำเนินการจัดกระบวนการประชุมร่วมหารือแบบทวิภาคีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกระกรวงการคลัง / ทรัพย์สินฯ / อ.สะพานปลา / อู่กรุงเทพฯ / กรมธนารักษ์ / ภาคเอกชน
และจัดประชุมพหุภาคียุทธศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ วัดยานนาวา
ผลที่ได้จากการประชุมคือ
กระทรวงการคลังได้สั่งการให้มีการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการในรายละเอียดต่อไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การบรรยายอาหารสมองคนเมือง
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
เรื่อง
ขุดข้อมูลขึ้นมาให้โดดเด่นด้วย Infographics
โดย คุณประดิษฐ์ พูลสาริกิจ จากหนังสือพิมพ์ The Nation
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00-12:00 น.
ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ชั้น 17 อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์
สำรองที่นั่งได้ที่ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ email: pornsan.v@uddc.net
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
การบรรยายอาหารสมองคนเมือง
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
เรื่อง
High Speed Railway in Thailand:
Business Analysis and Implications for Regional Development
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ ห้อง 329 (ห้องประชุมใหญ่คณะฯ)
สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 218 4441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
คณาจารย์ภาควิชาฯ พร้อมคณะทำงานรุ่นก่อตั้ง ร่วมกันเปิดสำนักงาน
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center: UddC)
ณ ชั้น 17 อาคารวิทยกิตต์ สยามสแควร์
ซึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายเรื่อง "Shaping the Future of Thai Cities "
ณ Harvard University Asia Center
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ และ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์
เข้าร่วมบรรยาย เรื่อง "เมืองดี๊ดี บทเรียนเมืองสุขภาวะจากญี่ปุ่นสู่ไทย"
ในงานสถาปนิก 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คุณกุลยา ชุ่มเกสร
ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2556
ในงานครบรอบ 80 ปี สถาปัตย์ จุฬาฯ
พร้อมเข้ารับรางวัลจากคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ภาควิชาฯ ร่วมกันมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์
จัดการประชุมปฏิบัติการนวัตกรรมเมืองนอกระบบ
วันที่ 26-27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม
นำโดย ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
ในการร่วมระดมสมองสร้างฉากทัศน์กรุงเทพมหานคร
และคัดเลือกนวัตกรรมทำจริงสำหรับอนาคตเมือง
ทั้งนี้มีประเทศอื่นๆ ร่วมดำเนินการในลักษณะเดียวกันอีก 5 เมือง ทั่วโลก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานเรื่อง
City-Level Decoupling: urban resource flows and the governance
of infrastructure transitions
จัดพิมพ์โดย
United Nations Environment Programme (UNEP)
โดย ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนรายงาน
และกรณีศึกษา: ระบบรางในกรุงเทพฯ และระบบจัดการขยะในโฮจิมินท์ซิตี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ
เรื่อง Shaping the Futures of Thai Cities
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ Harvard Kennedy School of Government
ซึ่งถือเป็น The Second Annual Thailand @ Harvard Lecture
ที่ร่วมจัดโดย Harvard University Asia Center, Harvard Yenching
และ Harvard Graduate School of Design
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารวิเคราะห์เชิงนโยบาย
การฟื้นฟูเมืองแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาย่านกะดีจีน กรุงเทพมหานคร
ดาวโหลดเอกสาร
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
นิสิตสถาปัตยกรรมผังเมือง ปี 3
เข้าร่วม Workshop ร่วมหาทางออกปัญหาจราจรของกรุงเทพฯ

จัดโดย สำนักการจราจร กทม.
และได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอแนะทางออก (รางวัลมูลค่า 7,000 บาท)

โดยผลงานได้รับการนำไปแสดงร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LIVE! ฟังสด
 สำหรับผู้ที่พลาด! ปาฐกถาชุด
"ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย"
 ทั้ง 10 เทป
ออกคู่กับหนังสือใหม่จากผังเมืองจุฬาฯ ครบรอบ 36 ปี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือดี ครบรอบ 36 ปี ผังเมืองจุฬาฯ
หนังสือ
"ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าึถึงทรัพยกร
และบริการพื้นฐานของประเทศไทย"
จัดพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี ผังเมืองจุฬาฯ
ราคา 300 บาท
วางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทั่วประเทศ
นิสิตนักศึกษาผู้สนใจติดต่อซื้อได้ที่ภาควิชาฯ ลด 10% ติดต่อคุณกุลยา / โทร. 02 218 4441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลป์สามท่าตอนที่ 4: ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้)
"เรื่องเล่าในวงชา-เสวนาในวงแขก"
ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30-17:00 น.
ณ อุทยานสมเด็จย่าฯ ย่านคลองสาน
ผู้สนใจส่งชื่อ-นามสกุล-เบอร์มือถือ มาที่ email: p.srivoranant@gmail.com
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Love Kadeejeen
หรือ email: p.srivoranant@gmail.com หรือโทร. 08-3302--0660
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาควิชาฯ เชิญรับฟังบรรยายพิเศษว่าด้วยการอนุรักษ์เมือง
เรื่อง "มรดกโลก มรดกเมือง"
โดย ดร.วสุ โปษยะนันท์ (ผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร)
ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 10:00-12:00 น.
ณ ห้อง 1005 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
 เรื่อง "การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา"
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
(จากคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:00-12.00 น.
ณ ห้อง 1005 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าฟังการบรรยายนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอนุรักษ์เมือง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญชมการนำเสนอผลงานกลางภาคฯ
ของนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาฯ ปี 1
หัวข้อ Metapattern Analysis and Human Dimension / Movement
ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้อง 211
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13:00-16:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมฉลองเทศกาลคริสมาสต์
ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ของ ศิลป์สามท่า ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้)
วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค.55 นี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ ลานโบสถ์ซางตาครู้ส
หนึ่งในกิจกรรมพิเศษ คือ ทัศนจร ตอน "ฝรั่ง" ยุคสยามศิวิไลซ์
นำเดินโดย คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต แห่งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี
รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน
ท่านที่สนใจสมัครด่วนโดยส่งชื่อ-สกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ไปที่
p.srivoranant@gmail.com หรือ 0833020660 ภายในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค.55 นี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูวิถีชุมชนเมือง
ศิลป์สามท่า: ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้)
เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาฯ ได้ร่วมจัดงานจุฬาฯวิชาการ 2555
นิทรรศการภายใต้แนวคิด "เมืองถีบ City2O (City on 2 Wheels) "
พบกับจักรยานและเรื่องราวการถีบของ 21 Celeb bikers
ตามรอยเส้นทางของเขาและเธอ พร้อมทางออกที่ทำให้กรุงเทพฯ
กลายเป็นเมืองถีบอย่างสมบูรณ์ในงานจุฬาฯวิชาการ 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทความอภิปราย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปี 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือรวบรวมวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Research Lab RIVES and the UNESCO Chair:
Urban Policies and Citizenship
Topic on
"Art-led Neighborhood Reitalization: A Case of Bangkok"
by Niramon Kulsrisombat
Department of Urban and Regional Planning (CUURP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาฯ มีนโยบายสนับสนุนให้นิสิตนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนดังนี้
- นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ในประเทศ
                              สนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
- นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในประเทศ
สนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท
- นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ต่างประเทศ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
นิสิตผู้สนใจส่งโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยตรง ต่อภาควิชาฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2218 4441 โทรสาร: 0 2218 4440 / 0 2218 4429