ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Urban and Regional  Planning
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES

หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
บทสรุปการบรรยายอาหารสมองคนเมือง
รายการฝึกอบรมพิเศษ
คลังข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดปาฐกถาพิเศษ
 ไทย / Eng    
CU.URP.
 ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

------------------------------------------------
Join us on Facebook
------------------------------------------------
 
 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ
ร่วมกับ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
เปิดตัวโครงการ “กรุงเทพฯ 250”
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เมืองชั้นใน ให้มีความน่าอยู่
หลากหลาย และเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุกคน
ในวาระครบรอบ 250 ปีกรุงเทพฯ ในปี 2575
ผ่านกระบวนการคาดการณ์อนาคต (Foresight) และการวางแผนแบบร่วมหารือของคนหลากหลายกลุ่ม


ทั้งนี้ ได้มีการจัดเสวนา “กรุงเทพฯ 250: อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” 
ผ่านมุมมองของ 4 หนุ่ม 4 มุม: 
* ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์อนาคตเมือง 
* ดร.คณิสร์ แสงโชติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมือง
* คุณโตมร ศุขปรีชา
คอลัมนิสต์และเจ้าของงานเขียนว่าด้วยวิถีคนเมืองร่วมสมัย
* คุณธนิชา นิยมวัน
นักผังเมืองและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
--------------------------------------

คลิปข่าว:
http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&43-News&type=detail&id=4753
http://www.prachatai.com/journal/2015/05/59275
--------------------------------------

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2218 4441 โทรสาร: 0 2218 4440 / 0 2218 4429