ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
รายการบรรยายพิเศษ
บทสรุปการบรรยายพิเศษ "อาหารสมองคนเมือง"
ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาต้น
 
 
การไปสู่ความร่วมมือระหว่างการวางผังเมืองและนโยบายทางด้านการขนส่ง
โดย Professor Fumihiko Nakamura
 
การศึกษาลักษณะการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดย Yukino Osada
 
การประเมินการพัฒนาระดับใหญ่ในเมืองใหม่บางพลี กรุงเทพมหานคร
โดย Rie Senna
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bike to School
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนพร้อมกับความเป็นธรรม ทำได้จริงหรือไม่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Green Design and Planning
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศรัทธา สัพเพ เนปาล
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
 <รายละเอียด>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440