ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 2550
IMPLEMENTATION PLAN FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: KO LANTA,
KRABI PROVINCE


โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลี่ย์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธินโยบายสาธาณะไทย

 ไทย / Eng 
รายละเอียดโครงการ 2007 <download .pdf>

   

    

    

    
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440