ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 ปฏิบัติการ
 
2552


โครงการแผนที่มรดกวัฒนธรรมริมน้ำบางกอก'๕๒ : ย่านกุฎีจีนและบ้านบุ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการแลกเปลี่ยนทางสถาปัตยกรรมผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles ณ ประเทศฝรั่งเศส

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถาปัตย์อาสา ‘52 : รักษ์บางน้อย

2551

โครงการสถาปัตย์อาสา

2550
2549

โครงการสัมมนานานาชาติ อภิมหานครแห่งเอเชีย ครั้งที่ 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


การสัมมนาพิเศษเรื่อง การฟื้นฟูใจเมือง : ประสบการณ์จากญี่ปุ่นและไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


International Workshop on Urban Studies and Design with Aalborg University 2006

2548

International Workshop on Urban Studies and Design with Aalborg University 2005
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440