ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT

Welcome
Who We Are
Programs
How to Apply
Faculty and Staff
Contact
Administration
RESOURCES

Publication
Research Labs
Timetable
Course Syllabuses
Funds
Download Forms
Links
ARCHIVE

Student Projects
Workshops
Field Trips
Theses
Student Name Lists
Awards
PUBLIC PROGRAM

CITY Lecture Series
Special Training Courses
Events . News .

Announcements
 ไทย / Eng
 Workshops
 
2552


Cultural Mapping project along the Bangkok riverbank ’09: ย่านกุฎีจีนและBanbu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Urban Planning and Urban Community Design workshop between Faculty of Architecture, Chulalongkorn University and Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles in France

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Satapat Asa ’09: architecture student voluntary project: @ Bangnoi

2551

Satapat Asa : A volunteer project for architectural students

2550
2549

The 11th Inter-University Seminar on Asian Mega-Cities

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The Special Seminar on Downtown Regeneration: Experiences from Japan
and Thailand


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The Special Seminar on Downtown Regeneration: Experiences from Japan
and Thailand
2548

International Workshop on Urban Studies and Design with Aalborg University 2005
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440