ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
รองศาสตราจารย์ ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ
Assoc. Prof. Rahuth Rodjanapradied (Ph.D.)

Education:

Bachelor Degree in Architecture, Chulalongkorn University
Master Degree in Urban Planning, Chulalongkorn University
Certificate in "General Management for Senior Manager" EC/ASEAN
APPA (Asean Port Authority Associations) Singapore
Certificate in "Port Planning and Financing" EC/ASEAN APPA
(Asean Port Authority Associations) Thailand
Ph.D. on Urban Design, Oxford Brookes University, UK


ผลงานวิชาการ:

พ.ศ.2556
- Urban Logistics Relief: Sea Rescue in Siam Gulf, THAILAND. International Conference on Supply Chain & Logistics Management (ICSCLM 2013) New Delhi, India, December 5-7, 2013 Global Supply Chains and Emerging Markets, Venue: India Habitat Center
- ALRT 2013: DAWIE PROJECT: Relationship Urban and Regional Planning of THAILAND and Myanmar, Kanchanaburi Province, THAILAND

พ.ศ.2555
- Urban Relief Logistics Planning. Urban Logistics & Flood Disaster Relief, Logistics Seminar, Co-organized by Logistics Management Program, Chulalongkorn University and The Royal Thai Navy, 20 January 2012, Chulalongkorn University, THAILAND
- Urban Planning for Metropolitan City Development. 1st Panel of Urban Experts Metropolitans and Mega City: Direction and Trend for development, 7 December 2012. Organized by Navamindradhiraj University, THAILAND
- Urban Logistics Planning and Port City Design. 10 October 2012, Training Course, The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage
- IAME 2012 : Navy Based City Planning, Taipei, Taiwan
- Asian Logistics Round Table (ALRT), Research Workshop on Shipping, Port and   International Logistics, 2-3 August 2011, Taipei, Taiwan
- Waterfront Redevelopment : Bangkok Port, Housing and Planning,  Asian Association on Urban and Regional Studies 3rd International Conference, 11-12 December 2011, Bangkok
- Urban Conservation and Ecotourism Project: Kanlasin Province, Academic Service Center, Chulalongkorn University
- Proceeding, Urban Relief Logistics Planning, the Royal Thai Navy and Logistics Management Program, Chulalongkorn University 17 February 2012, Bangkok, Thailand
- Searching for Key Successful Factors of the Waterfront Development: the Case of Bangkok Port, 5th Asian Logistics Round Table &Coference, University of British Columbia, Canada
- Evaluation on Sustaianable of Navy Based Planning: The Case of Songkla Province, Thailand. The Internatinal Association of Maritime Economists Conference (IAME 2012, Taipei, Taiwan)

พ.ศ.2554
- ASIAN Logistics : Waterfront Development WFD : Bangkok Port 2011
- SEABET TAIWAN : Landbridge Satul-Songkla, Thailand
- AAURS : E – Port / E-City Guangxi, China
- Port and Hinterland Development: Case of Land bridgeSatul-Songkla, Thailand. Beijing Forum, China
- E-PORT / E-CITY, Rama III area Bangkok, Thailand. The 2nd Congress of Asian Association of Urban and Regional Studies (AAURS) Guangxi, China
- Proceeding of Port and Hinterland Development: Case of Satul-SongklaLandbridge,  THAILANDม Beijing Forum   5-7 November 2010, Beijing, China.
- Urban Conservation and Ecotourism Project: Kanlasin Province, THAILAND, Academic Service Center, Chulalongkorn University
- Asian Logistics Round Table (ALRT), Research Workshop on Shipping, Port and International Logistics, 2-3 August 2011, Taipei, Taiwan
- Waterfront Redevelopment : Bangkok Port, Housing and Planning,  Asian Association on Urban and Regional Studies 3rd International Conference, 11-12 December 2011, Bangkok
- Urban Conservation and Ecotourism Project: Kanlasin Province, Academic Service Center, Chulalongkorn University

พ.ศ.2553
- The Historic Development, Kanlasin Province, THAILAND, Academic Service, Center, Chulalongkorn University
-Waterfront Development WFD: Bangkok Port 2011 , The 3rd Conference of Asian Association of Urban and Regional Studies (AAURS)
-  “Principle of Urban and Transportation Design to underline in New Port Town”. LAMBERT Academic Publishing (LAP) AG & Co. KG K?ln, Germany
- Thailand rural highway network Project, Transportation Ministry, THAILAND
- Project: Eastern Region Center Development, National Economic and Social Development Boards NESDB, THAILAND
- Urban Development Regulation Study Project, National Housing Association Authority, THAILAND
- Southern Rural Housing Development Project: Songkla Coastal Province, National Housing Association Authority, THAILAND

พ.ศ.2552
- Southern Rural Housing Development: Songkla Province, National Housing Association,THAILAND
- Urban Development Regulation Study, National Housing Association,THAILAND
- Thailand rural highway network, Transportation Ministry,THAILAND

พ.ศ.2551
- Suvarnabhumi Aerotropolish and hinterland connection, Transportation Ministry,THAILAND

พ.ศ.2550
- Bangkok Port Redevelopment Project pharse I, The Port Authority of Thailand, Academic Service Center,  Faculty of Economic, Chulalongkorn University
- Eastern Seaboard Urban Development. National Economic and Social Development Boards  NESDB, THAILAND
- Thailand: Center of Asian Logistics, Transportation Ministry,THAILAND

พ.ศ.2548
- Ranong Historic Conservation Studies, Academic Service Center,  Faculty of  Architecture, Chulalongkorn University

พ.ศ.2547
- Ranong Redevelopment for Urban Ecotourism, Institution of Ecotourism, Srinakarintawiroj University
- Urban Redevelopment in the land propoties of the Royal Land Proporty, Academic Service Center,  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์:

พ.ศ.2557
- "Dubai: Premium Urban Logistics Case Study." Logistics Time Magazine, May 2014.

พ.ศ.2556
- เกาะท่าเรือ กลางทะเลอันดามัน Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 125 (พ.ค. 2556), หน้า 34-38 :ภาพประกอบ
-  มหานคร นคร และเมืองทิศทางและแนวโน้มการพัฒนา / ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2556 ข่าวช่าง ปีที่ 40,ฉบับที่ 249 (ม.ค.-ก.พ.2556), หน้า 33-36
- ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติภาคพื้นดินและชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ระหัตร โรจนประดิษฐ์ข่าวช่าง 40,430 (มี.ค.-เม.ย.2556) 34-40.
- การพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งน้ำเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2556 Logistics Time 9, 107 (มิ.ย. 2556) 93-95 ภาพประกอบ
- แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ภูมิภาค กรณีประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์2556 Logistics Time 9, 105 (เม.ย. 2556) 80-82 ภาพประกอบ
- ประชาพิจารณ์ ผลกระทบของท่าเรือพาณิชย์ต่อสภาพแวดล้อม ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2556Logistics Time 9, 104 (มี.ค. 2556) 80-83 ภาพประกอบ
- การศึกษาเปรียบเทียบ ท่าเรือกรุงเทพกับท่าเรือปินัง (ประเทศมาเลเซีย) by ระหัตร โรจนประดิษฐ์Add to my list2556 Logistics Time 9, 102 (ม.ค. 2556) 82-84; 9, 103 (ก.พ. 2556) 82-84 ภาพประกอบ

พ.ศ.2555
- SUBASE : ฐานทัพเรือดำน้ำของประเทศไทยนวัตกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองไทย / ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Engineering Today 10, 116 (ส.ค. 2555) 25-29 ภาพประกอบ
- การวางผังเมืองเพื่อบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.Add to my listข่าวช่าง 39, 423 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 37-40 : ภาพประกอบ.
- โครงการท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสีหนุวิลล์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ Add to my list2555 Logistics Time 8, 92 (มี.ค. 2555) 80-84 ภาพประกอบ
- แนวคิดการพัฒนาโครงการก่อสร้าง ICD สงขลา. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ข่าวช่าง 39, 425 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 36-39 : ภาพประกอบ.
- การวางผังเมืองโลจิสติกส์กับการประชุมโลจิสติกส์อาเซียน ALRT 2012 by ระหัตร โรจนประดิษฐ์
engineering today 10, 117 (ก.ย. 2555) 35-38; ภาพประกอบ.
Laemchabang international business district by ระหัตร โรจนประดิษฐ์         Logistics Time 9, 98 (ก.ย. 2555) 76-81 ภาพประกอบ
- Bangkok Uniform Grid by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ Engineering today 10, 120 (ธ.ค. 2555) 26-29
- การฟื้นฟูเมืองในสิงคโปร์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ข่าวช่าง 39, 428 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 37-40 : ภาพประกอบ.
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล Airport rail link by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Logistics Time 8, 96 (ก.ค. 2555) 76-81 ภาพประกอบ
- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาโลจิสติกส์ของไทย by ระหัตร โรจนประดิษฐ์Add to my list 2555 Logistics Time 8, 94 (พ.ค. 2555) 81-83 ภาพประกอบ
- บทวิพากษ์โครงการรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีน by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Logistics Time 8, 93 (เม.ย. 2555) 80-83 ภาพประกอบ
- การขนส่งทางบกของประเทศไทยในกรณี AEC by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Logistics Time 8, 95 (มิ.ย.55) 73-76 ภาพประกอบ

พ.ศ.2554
- การวางผังเมืองกับความมั่นคงทางทะเล / ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 2554 ชื่อวารสาร Engineering Today 9, 103 (ก.ค. 2554) 50-54 ภาพประกอบ
- การวางผังเมืองสถานีทหารเรือกรณีเกาะช้าง จังหวัดตราด / ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2554  ชื่อวารสาร วารสารราชบัณฑิตยสถาน[วารสาร] 36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 152-161 ภาพประกอบ
- คณะกรรมการฟื้นฟูเมืองแห่งชาติ Engineering Today ปีที่ 9, ฉบับที่ 108 (ธ.ค. 2554), หน้า 38 - 40
- GIS กับการฟื้นฟูเมืองจากภัยพิบัติ. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.             ข่าวช่าง 38, 417 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 37-40 : ภาพประกอบ.
กรณี จังหวัดสงขลา ประเทศไทยกับเมืองนิวลอนดอน สหรัฐอเมริกา. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์. ข่าวช่าง 38, 420 (ส.ค. 2554) 34-38 : ภาพประกอบ.
- การบริหารท่าเรือโดยยึดหลักธรรมาภิบาล. by ธนัช สุขวิมลเสรี., ระหัตร โรจนประดิษฐ์., ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์.               Engineering today 9, 104 (ส.ค2554) 52-55 
- ปฏิบัติการ การวางผังเมืองโลจิสติกส์อาเซียนกรณีการออกแบบพื้นที่ริมฝั่งน้ำ. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์. ข่าวช่าง 38, 421 (ก.ย. 2554) 34-38 : ภาพประกอบ.
การใช้ระบบสารสนเทศกับการวางผังเมืองโลจิสติกส์. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ข่าวช่าง 38, 422 (ธ.ค. 2554) 40-44 : ภาพประกอบ.
การใช้ระบบสารสนเทศกับการวางแผนโลจิสติกส์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2554 Logistics Time 8, 89 (ธ.ค. 2554) 80-82 ภาพประกอบ
- อาเซียนกับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย      by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2554 Logistics Time 8, 85 (ส.ค. 2554) 79-82 ภาพประกอบ
ท่าเรือปากบารา บทเรียนของท่าเรือโลจิสติกส์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2554 Logistics Time 8, 83 (มิ.ย. 2554) 80-82; 8, 84 (ก.ค. 2554) 80-82 ภาพประกอบ

พ.ศ.2553
- Urban Design in the United Kingdom 2010, Rahuth Rodjanapradied, Chulalongkorn University Press, Bangkok, THAILAND
- Proceeding on “RAMA III, E-Port/E-city”, The 2nd Congress of Asian Association of Urban and Regional Studies (AAURS), Theme Building Sustainable Asian Metropolis Guangxi, China December10-14, 2010
- Proceeding on “Port and Hinterland Development: Case of Songkla, THAILAND”, Beijing Forum 2010 on 5-7 November 2010 in Beijing, China.
- Proceeding on “The Southern Thailand Land Bridge”, South-East Asia Network for Education and Training Project (SEA-NET) 23-30 September 2010, Institute of Oceanology, National Taiwan University Taipei, TAIWAN

พ.ศ.2551
- Urban Logistics Planning, 2008, Rahuth Rodjanapradied, Chulalongkorn University Press, Bangkok, THAILAND
- Port City Environmental Planning: case of Ranong Port, THAILAND, United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)

พ.ศ.2550
- Naval Urban Architecture, 2007 Rahuth Rodjanapradie,  Chulalongkorn University Press, Bangkok, THAILAND
- Regional Development in New Perspective, The 1st Congress of Asian Associations of Urban and Regional Studies AAURS, 10-14 December
2007, Daejeon, South Korea

พ.ศ.2548
- “Urban Renewal Technique in Thailand”: Anne Whitehouse, The Oak Journal, May 2005, Oxford Brookes University, United Kingdom

พ.ศ.2547
- “Principle of Urban and Transportation Design to underline in New Port Town”. PE-kurser, Planimplementring I, 6. kursusgang: Evaluering: Gennem Projecktet, Denmark

พ.ศ.2546
- Principles of transportation design in the new port town, 2003 Rahuth Rodjanapradied, Oxford Brookes University UNITED KINGDOM. “Urban Transport VIII: Urban Transport and the Environment in the 21 st Century”, published by Wit Press, United Kingdom
- Proceeding Paper “Principle of Urban and Transportation Design to underline in New Port Town”. in Hawaii International Conference on Arts and Humanities January 12 - 15, 2003 Sheraton Waikiki Hotel, Honolulu, Hawaii, USA
- Kra Canal: Last Version Before the Dark “Kwaw Chang” Year 30th Issues 370 March-April, Journal of Thai Contractors Association under H.M. the King’s Patronage, Thailand
- Urban Planning and National Defense “NAVICSART” year 46 issue 2 February 2003 Journal of The Royal Thai Navy, Thailand
- The Impact of Asian’s standard loading weight to Thailand’s transportation Journal of The Royal Institute of Thailand, year 28 Issue 1, January-March 2003,  The Royal Institute of Thailand

พ.ศ.2545
- “Principles of Transportation Design in New Port Town: Laem Chabang, Thailand Central Library, University of Melbourne, Australia
- Land Bridge and the end of Kra canal, Construction Times Year 30th Issues  368 Jnuary, Journal of Thai Contractors Association under H.M. the King’s Patronage, Thailand
- The Capital Corridor Development Proposal Journal of Asian Review, Year 23 Issue 1, January-June 2002, Asia Studies Institute, Chulalongkorn University, Thailand
- Pilot Survey and Public Participation: in case of Kra Canal, Thailand Journal of Environmental Research, year 24 issue 1, January-June 2002,Environmental Research Institute, Chulalongkorn University, Thailand
- Principles of Transportation Design in New Port Town, Urban Design Approach, Proceeding of International Conference “Transport 2002” WIT: Wessex Institute of Technology, United Kingdom
- The Tale of Two Ports: London Dockland and Bangkok Port (Thai Version) News Webside of The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) 19 Februry 2002 , Thailand

พ.ศ.2544
- Trans-Asia Project: Who dare win?, Vissawakum Sarn, Magazine of Engineering Association under Royal Patronage, November 2001, Thailand
- Proceeding of Special Seminar Land Bridge and Kra canal Proposal, in Political Science Version, 27 July 2001, 13.00-16.00 Promyothee Conference Hall, Burapha University, Chonburi, Thailand
- Principles of Transportation Infrastructure Design in New Port Town, Case of Laem Chabang, Thailand (English Version) Indo-China Study Magazine, Issue 2-Year 2, January-June 2001, Burapha University Press, Thailand

พ.ศ.2543
- The Real Land Bridge and the end of Kra canal (Thai Version) The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) October, 2000, Dewa Publishing, Thailand

พ.ศ. 2542
- Relationship of Urban Studies in Bangkok Port and Bangkok Metropolitan (Thai Version) Proceeding of 1st Urban Design Conference "Mega City" Bangkok Metropolitan Administration Press, Thailand
- The Proposal of Grand canal Project (Thai and English Version) The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) August, 1999, Dewa Publishing, Thailand

พ.ศ.2539
- The Study of Kra Canal Project in Thailand (Thai Version) 60th years anniversary of Architecture Faculty, Chulalongkorn University, Chulalongkorn University Press, Thailand

 

งานแต่ง เรียบเรียง แปลตำรา:

พ.ศ.2554
-  ระหัตร โรจนประดิษฐ์. การออกแบบชุมชนเมืองในสหราชอาณาจักร (URBAN DESIGN IN THE UNITED KINGDOM). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

พ.ศ.2550
- ระหัตร โรจนประดิษฐ์. การวางผังเมืองโลจิสติกส์ (URBAN LOGISTICS PLANNING). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
- "Principles of transportation design in the new port town" Rahuth Rodjanapradied Oxford Brookes University UNITED KINGDOM.
- "Urban Transport VIII: Urban Transport and the Environment in the 21 st Century", 864 pages, priced at ?249 or $385 or EUROS 404, ISBN 1-85312- 905-4, has been published by Wit Press and can be ordered from them by FAX on +44-2380-292853, by E-mail: marketing@witpress.com or via the WIT Press web site: www.witpress.com

พ.ศ.2549
- ระหัตร โรจนประดิษฐ์. นาวาสถาปัตยกรรมผังเมือง (NAVAL URBAN ARCHITECTURE). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.


การปฎิบัติงานทางการวางผังบริเวณและผังเมือง:

พ.ศ.2538
- กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ขององค์การรับส่งพัสดุภัณฑ์ รสพ. ในเขตการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาการใช้สถานที่และพื้นที่ในเขตท่าเรือกรุงเทพ

พ.ศ.2537
- กรรมการวางผังเมืองในฐานะตัวแทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาการวางผังเมืองกรุงเทพมหานครในอนาคต ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology MIT ของสหรัฐอเมริกา
- คณะทำงาน, กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวางผังแม่บท การท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2536
- กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองเตย 133 ไร่ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2535
- ร่วมออกแบบและวางผังท่าเรือของบริษัท ยูนิไทยจำกัด
- กรรมการวางผังเมืองของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะตัวแทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาการวางผังเมือง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักผังเมือง

พ.ศ.2534
- วางผังแม่บท การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในส่วนของพื้นที่เมือง ประมาณ 900 ไร่ เพื่อประกอบกับการวางผังพื้นที่การปฎิบัติการท่าเรือในเขตรั้วศุลกากร
- ออกแบบและวางผังการปรับปรุงพื้นที่คลองเตย ในเขตของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมาณ 133 ไร่

พ.ศ.2533
- ออกแบบและวางผังบริเวณตลาดคลองเตย

 

รายวิชาที่สอน:
ระดับปริญญาตรี
- 2503312 การวางแผนภาคและเมืองเบื้องต้น
- 2503313 การวางแผนภาคและเมืองเบื้องต้น
- 2503581 วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท
- 2503654 โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
- 2503685 การฟื้นฟูเมือง
- 2503811 วิทยานิพนธ์
- 2540811 วิทยานิพนธ์
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440