ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Urban and Regional  Planning
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES

หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
บทสรุปการบรรยายอาหารสมองคนเมือง
รายการฝึกอบรมพิเศษ
คลังข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดปาฐกถาพิเศษ
 ไทย / Eng    
CU.URP.
 ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

------------------------------------------------
Join us on Facebook
------------------------------------------------
 
 

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ ร่วมกับ
ภาคีพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา
แถลงข่าว เรื่อง
ข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ทบทวนโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
(ระยะที่หนึ่ง 14 กิโลเมตร)
เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2558
ณ Kaffe by Library

ข้อเสนอแนะเชิงหลักการด้านผังเมืองของการออกแบบพื้นที่สาธารณะริมน้ำ:

1) โครงสร้างทางริมแม่น้ำฯ ควรมีขนาด รูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยอย่างหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้อง ต่อเนื่องกับประโยชน์การใช้งานของพื้นที่ริมฝั่งด้านใน ไม่ควรเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันตลอด

หากผ่านชุมชนเก่า ก็ลดขนาดความกว้างให้พอดีเป็นทางเดินพอใช้สอย / หากผ่านหน้าสถานที่ราชการ ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างยื่นไปในน้ำ แต่อาจกินเนื้อที่มาบนบก กระทั่งขยายขนาดกลายเป็นสวนริมน้ำก็ยังได้ หรือ หากเป็นอาคารราชการที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เช่น รัฐสภา ทางเดินควรอ้อมหลังแทน / หากผ่านพื้นที่เอกชนก็อาจขอความร่วมมือสร้างเข้ามาเป็นลานกิจกรรมในพื้นที่ ฯลฯ เป็นต้น

2) โครงสร้างฯ อาจอยู่ริมแม่น้ำ หรือ วกเข้ามาด้านในก็ได้ แต่ต้องบูรณาการกับเส้นทางสัญจร เช่น ตรอก ซอย ถนน รวมทั้งพื้นที่สาธารณะเดิมของชุมชน เพื่อให้พื้นที่ริมน้ำต่อเนื่องกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการสัญจรของเมืองให้ได้ การนี้ จะทำให้พื้นที่ถูกการันตีว่ามีการเข้าใช้งานตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัย หรือ "Eyes on Spaces" สายตาเฝ้าระวังจากคนในพื้นที่เอง

3) โครงสร้างทางริมน้ำฯ ควรถูกออกแบบควบคู่ไปกับโครงสร้างรอยต่อของสัณฐานตลิ่ง อย่าให้สูงจนบังกั้นในลักษณะกำแพง หรือถ้าต้องสูง ควรมีชั้นเชิงถอยร่นอย่างค่อยลาดขึ้นทีละนิด จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่า การออกแบบพื้นที่ริมน้ำจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย หากขาดแผนการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องด้านในควบคู่ไปด้วยพร้อมกัน

*ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Facebook Page ภาคีพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา
--------------------------------------

ภาคีสถาบันการศึกษาด้านการผังเมือง
- ผังเมือง จุฬาฯ (ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ / หัวหน้าภาควิชา)
- ผังเมือง ธรรมศาสตร์ (รศ.ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย / ผู้แทนสาขาวิชา)
- ผังเมือง เกษตรฯ (ผศ.รัชด ชมภูนิช / คณบดี)
- ผังเมือง ศิลปากร (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ / หัวหน้าภาควิชา)

เครือข่ายสถาปนิก นักสิ่งแวดล้อม และชุมชน
- มูลนิธิโลกสีเขียว (ดร.สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ / ประธาน)
- สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (คุณกนิษฐา กสิณอุบล / ผู้จัดการ)
- สมาคมอิโคโมสไทย (คุณปองขวัญ สุขวัฒนา / กรรมการ)
- เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมริมน้ำเจ้าพระยา (คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค / กรรมการ)
- ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ธนบุรี (คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต)
- เครือข่ายสมัชชาสภาพลเมือง (คุณวรชัย พิลาสรมย์)
--------------------------------------

ลิ้งข่าว:
- สำนักข่าวไทย
- กรุงเทพธุรกิจ
- มติชนออนไลน์
- มติชนสุดสัปดาห์
- ประฃาชาติธุรกิจ
- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- Green News TV
- Thai PBS
- Bangkok Post
--------------------------------------

 

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2218 4441 โทรสาร: 0 2218 4440 / 0 2218 4429